česky | polski
FCB | Barkoní Litomyšl

Program


PROGRAM 8. ROČNÍKU FESTIVALU
13.—17. srpna 2023

Festival pořádá Římskokatolická farnost — proboštství Litomyšl

pod záštitou
České biskupské konference,
Martina Baxy, ministra kultury České republiky,
Romana Línka, náměstka hejtmana Pardubického kraje
a Daniela Brýdla, starosty města Litomyšl.

Změna programu vyhrazena.


NEDĚLE 13. SRPNA


10:30 | piaristický kostel Nalezení sv. Kříže

JOHANN MELCHIOR CAESAR: MISSA VII

slavnostní mše svatá v tradičním římském obřadu, při které bude provedena figurální mše pro sbor, 2 housle, 2 violy a basso continuo

účinkuje Komorní smíšený sbor Krkonošské Collegium Musicum a soubor La Bilancetta (um. vedoucí Vít Mišoň)
celebruje R.D. Stanislav Přibyl, rektor kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze


PONDĚLÍ 14. SRPNA


19:00 | velký sál proboštství

FARNÍ ŠKOLY NA POČÁTKU 18. STOLETÍ

s přihlédnutím k Litomyšli a okolí

přednáší doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.

vstupné dobrovolné


ÚTERÝ 15. SRPNA


17:45 | kostel Povýšení sv. Kříže

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

František Ignác Tůma: Missa in G
slavnostní pontifikální mše svatá, po které se koná procesí městem zakončené dobovou mariánskou pobožností u mariánského sloupu na náměstí

účinkuje soubor Hora Fugit (um. vedoucí Beata Altior)
celebruje J.Em. Dominik Duka, O.P., kardinál svaté římské církve a emeritní arcibiskup pražský


STŘEDA 16. SRPNA


19:00 | zahrada proboštství

BAROKNÍ KVĚTINOVÝ WORKSHOP

přijďte se dozvědět něco o květinách v době baroka a pod vedením odborníků si vytvořte vlastní dobovou květinovou vazbu

workshop vedou Ing. Eva Vaňková a Matěj Doležal

doporučený příspěvek 150 Kč


ČTVRTEK 17. SRPNA


19:00 | kostel Povýšení sv. Kříže

ANTONIO DRAGHI: ORATORIUM SANTA CECILIA

úchvatné dílo k poctě patronky hudebníků sv. Cecílie

účinkuje soubor Hof-Musici (um. vedoucí Ondřej Macek)

vstupné dobrovolné


DOPROVODNÉ AKCE


24. 6. — 10. 9. | kostel Povýšení sv. Kříže

KVĚTY TRPĚLIVOSTI

Květinové motivy v liturgickém umění a jejich symbolický význam
komorní výstava přibližující význam a symboliku květin nejen v barokní liturgii
vernisáž výstavy se koná ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl a v rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle 23. června v 17 hodin

kurátoři R.D. PhDr. Radek Martinek, Ph.D., Mgr. Helena Zápalková, Ph.D., doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D.

vstupné dobrovolné


14. 8. - 18. 8.

DĚTSKÁ SOUTĚŽ

celofestivalová soutěž pro nejmenší, tentokrát o litomyšlských barokních památkách
více informací bude zveřejněno několik dní před začátkem festivalu na facebookové stránce festivalu

MAPA

MÍSTA KONÁNÍ

Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže

Barokní perla Litomyšle a ústřední budova piaristického areálu, chrám Nalezení sv. Kříže, byla vystavěna mezi lety 1714–1722 podle návrhů Giovanniho Battisty Alliprandiho a Františka Maxmiliána Kaňky. Monumentální stavba, jejíž interiér i exteriér zdobí sochařská díla z dílny Matyáše Bernarda Brauna a Jiřího Františka Pacáka, je jednou z neodmyslitelných dominant města.

Proboštský kostel Povýšení sv. Kříže

Nejstarší dochovaný sakrální prostor ve městě. Založen byl v r. 1356 jako klášterní kostel u augustiniánského konventu a dodnes si uchoval ráz gotického chrámu. Nejcennější součástí kostela je gotická kaple sv. Josefa s původní freskovou výzdobou a sakristie s centrálním polygonálním sloupem. Za zmínku stojí také cenný barokní a pozdně barokní mobiliář kostela zejména v podobě několika oltářů.

Proboštství

Velkoryse pojatá pozdně barokní budova dnešního proboštství vznikla mezi lety 1759-1763 na místě staršího děkanství. Dvoupodlažní dům skrývá krásné prostory včetně dnešní kaple sv. Markéty – pozůstatku augustiniánského konventu a tedy nejcennější součásti proboštství.

Mariánský sloup

Dřevěnou sochu Panny Marie z 80. let 17. století nahradil kolem roku 1716 mariánský sloup, který měl být poděkováním neposkvrněné Panně za ochranu města před morovou epidemií, která se na počátku 18. století přehnala přes české země a Litomyšli se vyhnula. Morový sloup je patrně dílem architekta Alliprandiho, podle jehož návrhu jej vytvořil kameník Antonín Appeler.