česky | polski
FCB | Barkoní Litomyšl

O festivalu.

Festival Litomyšlské dny barokní tradice, pořádaný každoročně od r. 2016 Římskokatolickou farností - proboštstvím Litomyšl, je unikátní projekt, jehož hlavním cílem je připomenout pozitivní vliv barokní doby na českou kulturu a na individuální i kolektivní náboženské prožívání, známé pod pojmem barokní zbožnost. Zdůraznit dědictví baroka, aktualizovat jej a přihlásit se k jeho odkazu v rovině duchovní i kulturní je nosná myšlenka celého projektu.

Festival v sobě kloubí jednak složku duchovní, která cílí především na katolickou veřejnost, a jednak složku kulturní, jež si klade za cíl oslovit nekatolíky, tedy křesťany jiných denominací, ale i ty, kteří se nehlásí k žádnému vyznání. Právě propojení těchto dvou sfér je zcela unikátní a nemůže se jím pyšnit žádný jiný festival konaný na území České republiky.

V jednom symbolickém oktávu (tedy v čase osmi dní od neděle do neděle) jsou pro návštěvníky připraveny náboženské i čistě kulturní akce – mše, pobožnosti a procesí s použitím dobových textů, liturtgických oděvů a nádobí a s barokním hudebním doprovodem, kvalitní koncerty barokní hudby, přednášky nebo divadelní představení.

Jednou ze základních tezí festivalu je, aby nebyla žádná akce pro návštěvníky zpoplatněna. Budeme však velmi rádi za vás příspěvek, a to buď v podobě dobrovolného vstupného na koncerty a přednášky, tak v podobě peněžitého daru převodem na farní bankovní učet nebo přispěním do kasiček v kostele na místě konání.Významné osobnosti o festivalu

„Zatímco gotika byla zaměřena vertikálně, v baroku hraje roli horizontála. Důraz na zhmotnění Božího království v tomto světě je jedna z hlavních charakteristik této doby. Dnes snad již každý vzdělaný člověk ví, že baroko nebylo dobou temna. Naopak, byla to doba světla, která chtěla nebe přiblížit člověku. V malířském umění se modeluje světlem v podobě šerosvitu. Autorem staveb, které jsou ve znamení světla, je náš barokní mistr Jan Blažej Santini. Nové světlo ovšem nepřichází jen v architektuře a umění, ale také ve zbožnosti. Vznikají nové pobožnosti a lidové poutě. Při nich se lidé seznamují a upevňují si víru.

Přeji všem návštěvníkům a účastníkům tohoto duchovně kulturního festivalu v Litomyšli, aby i on přinesl do jejich duší paprsek nového světla.“

Mons. Pavel Konzbul,
titulární biskup litomyšlský, pomocný biskup brněnský


„Když jsem se poprvé dozvěděl o záměru uspořádat v Litomyšli festival propojující kulturu a duchovno, zpočátku jsem netušil, co si pod tím mám představit. Se získanými informacemi ale musím říct, že mě velice těší, jak nová generace přistupuje k historickému odkazu i náboženství. Je pro mě milým překvapením, jakým způsobem se organizátorům podařilo zkombinovat akce a záměr kulturně-duchovního festivalu naplnit.

Chtěl bych organizátorům za jejich nápad i nasazení vyjádřit poděkování. Pro Litomyšl je festival nejen obohacením nabídky akcí, ale zároveň netradičním počinem, který si jistě najde své příznivce. Milí hosté, srdečně vás tedy vítám v Litomyšli i na Litomyšlských dnech barokní tradice.“

Radomil Kašpar,
místostarosta města Litomyšl