česky | polski
FCB | Barkoní Litomyšl

O festivalu

Festival Litomyšlské dny barokní tradice, pořádaný každoročně od r. 2016 Římskokatolickou farností - proboštstvím Litomyšl, je unikátní projekt, jehož hlavním cílem je připomenout pozitivní vliv barokní doby na českou kulturu a na individuální i kolektivní náboženské prožívání, známé pod pojmem barokní zbožnost. Zdůraznit dědictví baroka, aktualizovat jej a přihlásit se k jeho odkazu v rovině duchovní i kulturní je nosná myšlenka celého projektu.

Festival v sobě kloubí jednak složku duchovní, která cílí především na katolickou veřejnost, a jednak složku kulturní, jež si klade za cíl oslovit nekatolíky, tedy křesťany jiných denominací, ale i ty, kteří se nehlásí k žádnému vyznání. Právě propojení těchto dvou sfér je zcela unikátní a nemůže se jím pyšnit žádný jiný festival konaný na území České republiky.

V jednom symbolickém oktávu (tedy v čase osmi dní od neděle do neděle) jsou pro návštěvníky připraveny náboženské i čistě kulturní akce – mše, pobožnosti a procesí s použitím dobových textů, liturtgických oděvů a nádobí a s barokním hudebním doprovodem, kvalitní koncerty barokní hudby, přednášky nebo divadelní představení.Významné osobnosti o festivalu

„Zatímco gotika byla zaměřena vertikálně, v baroku hraje roli horizontála. Důraz na zhmotnění Božího království v tomto světě je jedna z hlavních charakteristik této doby. Dnes snad již každý vzdělaný člověk ví, že baroko nebylo dobou temna. Naopak, byla to doba světla, která chtěla nebe přiblížit člověku. V malířském umění se modeluje světlem v podobě šerosvitu. Autorem staveb, které jsou ve znamení světla, je náš barokní mistr Jan Blažej Santini. Nové světlo ovšem nepřichází jen v architektuře a umění, ale také ve zbožnosti. Vznikají nové pobožnosti a lidové poutě. Při nich se lidé seznamují a upevňují si víru.

Přeji všem návštěvníkům a účastníkům tohoto duchovně kulturního festivalu v Litomyšli, aby i on přinesl do jejich duší paprsek nového světla.“

Mons. Pavel Konzbul,
titulární biskup litomyšlský, pomocný biskup brněnský


„Když jsem se poprvé dozvěděl o záměru uspořádat v Litomyšli festival propojující kulturu a duchovno, zpočátku jsem netušil, co si pod tím mám představit. Se získanými informacemi ale musím říct, že mě velice těší, jak nová generace přistupuje k historickému odkazu i náboženství. Je pro mě milým překvapením, jakým způsobem se organizátorům podařilo zkombinovat akce a záměr kulturně-duchovního festivalu naplnit.

Chtěl bych organizátorům za jejich nápad i nasazení vyjádřit poděkování. Pro Litomyšl je festival nejen obohacením nabídky akcí, ale zároveň netradičním počinem, který si jistě najde své příznivce. Milí hosté, srdečně vás tedy vítám v Litomyšli i na Litomyšlských dnech barokní tradice.“

Radomil Kašpar,
místostarosta města Litomyšl