FCB | Barkoní Litomyšl

O festivalu.

Festival Litomyšlské dny barokní tradice, pořádaný Římskokatolickou farností - proboštstvím Litomyšl, představuje unikátní projekt, jehož hlavním cílem je připomenout pozitivní vliv barokní doby na českou kulturu a na individuální i kolektivní náboženské prožívání, známé pod pojmem barokní zbožnost. Zdůraznit dědictví baroka a přihlásit se k jeho odkazu v rovině duchovní i kulturní je nosná myšlenka celého projektu.

Festival v sobě kloubí jednak složku duchovní, která, jak doufáme, zaujme především katolickou veřejnost, a jednak složku kulturní, jež si klade za cíl oslovit nekatolíky, tedy křesťany jiných denominací, ale i ty, kteří se nehlásí k žádnému vyznání. Právě propojení těchto dvou sfér je zcela unikátní a nemůže se jím pyšnit žádný jiný festival konaný na území České republiky.

V jednom symbolickém oktávu (tedy v čase osmi dní od neděle do neděle) jsou pro vás připraveny náboženské i čistě kulturní akce – od slavnostní latinské mše s barokním hudebním doprovodem, přes koncerty kvalitní barokní hudby a přednášky na vybraná témata až po komentované prohlídky litomyšlských barokních chrámů nebo pěší pouť s procesím.

Kulturně, duchovně, zdarma

Jednou z tezí festivalu je, aby nebyla žádná akce pro návštěvníky zpoplatněna. Budeme však velmi rádi za vás příspěvek, a to buď v podobě dobrovolného vstupného na koncerty a přednášky, tak v podobě peněžitého daru převodem na farní bankovní učet nebo přispěním do kasiček v kostele na místě konání.Starosta města Litomyšle o festivalu

„Když jsem se poprvé dozvěděl o záměru uspořádat v Litomyšli festival propojující kulturu a duchovno, zpočátku jsem netušil, co si pod tím mám představit. Se získanými informacemi ale musím říct, že mě velice těší, jak nová generace přistupuje k historickému odkazu i náboženství. Je pro mě milým překvapením, jakým způsobem se organizátorům podařilo zkombinovat akce a záměr kulturně-duchovního festivalu naplnit.

Chtěl bych organizátorům za jejich nápad i nasazení vyjádřit poděkování. Pro Litomyšl je festival nejen obohacením nabídky akcí, ale zároveň netradičním počinem, který si jistě najde své příznivce. Milí hosté, srdečně vás tedy vítám v Litomyšli i na Litomyšlských dnech barokní tradice.“

Radomil Kašpar, starosta města