česky | polski
FCB | Barkoní Litomyšl

novinky

Aktuality sledujte prostřednictvím našeho profilu na sociální síti Facebook:

FCB | Barokní Litomyšlzískané záštity

Akce se koná pod záštitou
České biskupské konference,
Martina Baxy, ministra kultury České republiky,
Martina Netolického, hejtmana Pardubického kraje
a Daniela Brýdla, starosty města Litomyšl.