česky | polski
FCB | Barkoní Litomyšl

Pořadatel

Festival pořádá
Římskokatolická farnost – proboštství Litomyšl.

POŘADATELSKÝ TÝM

Pořadatelský tým duchovně kulturního festivalu Litomyšlské dny barokní tradice je skupina lidí, kteří se největší měrou podílejí na produkci, propagaci a finančním zajištění projektu a zajišťují jeho vlastní realizaci.


VEDENÍ FESTIVALU

Vítek Večeře Mgr. Vítek Večeře | * 1994, Litomyšl
AUTOR A MANAŽER FESTIVALU
Absolvent archivnictví a pomocných věd historických na Filozofické fakultě a dějin evropské kultury na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Dlouhodobý zájem o historii, katolickou liturgiku a fascinace fenoménem českého baroka a barokní zbožnosti jej vedla k nápadu uspořádat v Litomyšli festival kulturního a duchovního barokního dědictví. Skrze tuto dobrovolnou, volnočasovou činnost se snaží přispívat nejen ke kulturní tradici města Litomyšle a regionu, ale také k prohloubení všeobecného chápání Církve jako nositelky významných kulturně-společenských hodnot.


Veronika Kladivová Mgr. Veronika Kladivová | * 1991, Litomyšl
HUDEBNÍ DRAMATURGYNĚ FESTIVALU
Od útlého dětství se věnuje hudbě, hraje na akordeon a klavír. Nejvíce se však zajímá o zpěv, který studuje. Své hudební zkušenosti si rozšířila jako asistentka sbormistra smíšeného pěveckého sboru KOS při VOŠ a SPgŠ Litomyšl a půlroční stáží na Georgia College v Milledgeville, USA. Kromě pedagogické činnosti v královéhradeckém dětském sboru Jitro ráda koncertuje. Pozitivní vztah k hudbě a především obliba hudby barokní ji vedla ke spolupráci na tomto projektu.


R. D. Zdeněk Mach A.R.D. Mgr. Zdeněk Mach | * 1972, Jilemnice
DUCHOVNÍ GARANT PROJEKTU
Duchovní správce Římskokatolické farnosti - proboštství Litomyšl. Po vysvěcení na kněze roku 2003 působil nejprve na Biskupství královéhradeckém, pak u katedrály Sv. Ducha v Hradci Králové. Od července 2008 do srpna 2016 spravoval farnosti Proseč u Skutče a Nové Hrady u Skutče a nyní působí jako probošt v Litomyšli. Má rád kulturu a především duchovní hudbu, proto se podílí na tomto festivalu.


ŠIRŠÍ REALIZAČNÍ TÝM

Věrka Kašparová-Sejkorová MgA. et Mgr. Věrka Sejkorová Kašparová | * 1990, Vysoké Mýto
KURÁTORKA FESTIVALOVÝCH VÝSTAV
Restaurátorka uměleckých děl na papíru a studentka oboru dějin křesťanského umění se zaměřením na barokní malbu na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Dvanáct let navštěvovala výtvarné studio pod vedením Šárky Hrouzkové. Její volná tvorba představuje náměty s křesťanskou duchovní tématikou. Tyto aspekty a dlouholeté přátelství s Vítkem Večeře vedly ke spolupráci na tomto barokním festivalu.


Jeroným Pelikovský
GRAFICKÁ A IT PODPORA


Klára Kopecká
KOORDINÁTORKA UVADĚČEK