česky | polski
FCB | Barkoní Litomyšl

Programový plán 2020.

Datum konání: 12. – 16. srpen 2020

Půlkulatý, pátý ročník duchovně kulturního festivalu Litomyšlské dny barokní tradice bude oproti předchozímu ročníku zkrácen na 5 dní, ovšem i tak přinese bohatý a poutavý program, který by měl připomenout dvě významné barokní osobnosti spojené s Litomyšlí - vlastence, literáta a litomyšlského děkana Tomáše Pešinu z Čechorodu a architekta Giovanniho Battistu Alliprandiho, u nějž si připomeneme 300. výročí úmrtí.

Tyto dva historické velikány připomenou přednášky věnované jejich životům, dílům a vztahu k Litomyšli (přednáška o G. B. Alliprandimu se bude konat ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl). S osobností děkana T. Pešiny z Čechorodu bude úzce spojen také připravovaný vástavní projekt, který poprvé veřejnosti představí nejstarší a nejcennější část unikátně dochované portrétní galerie litomyšlských děkanů 17. a 18. století.

Dále jsou plánovány celkem tři hudební produkce - koncert, který festival zahájí, mše svatá na závěr festivalu s hudebním provedením figurální mše a také jedna novinka, hudebně literární večer s barokní hudbou a dobovými literárními texty.

Po třech letech bychom opět do programu rádi zařadili barokní divadelní hru.

Organizátorský tým festivalu


Programový záměr je orientační a může se měnit. Definitivní program zveřejníme v květnu 2020.