česky | polski
FCB | Barkoní Litomyšl

O festiwalu.

Festiwal Litomyślskie tradycyjne barokowe dni jest organizowany każdego roku, począwszy od 2016 przez Rzymskokatolicką Parafię w Litomyśli, jego głównym celem jest przypomnienie tego, jak okres baroku wpłynął na czeską kulutrę i na indywidualne wyznaniowe przeżycie. Podkreślić, zaakcentować, aktualizować barokowe dziedzictwo, to jest nośna myśl całego projektu.

Festiwal zawiera w sobie duchowy elemnt, którego celem jest przede wszystkim wpłynięcie na wiarę katolicką, ale także na kulturę, jak również zachęcić niekatolików, chrześcijan innych wyznań, ale i tych, którzy nie identyfikują się z żadnym wyznaniem. Połączenie tych dwóch elementów jest cechą charakterystyczną i nie może się z tym zrównać żadej inny festiwal w Czeskiej Republice.

W symbolicznej oktawie (jest to osiem dni od niedzieli do niedzieli) są przygotowane dla zwiedzających religijne oraz kulturowa akcje – msze, nabożeństwa, procesje z użyciem liturgicznych tekstów z tej doby, z barokową muzyką, barokowymi koncertami, wystąpienia lub teatralne przedstawienia.Co mówią znane osobowości na temat festiwalu

„Zatímco gotika byla zaměřena vertikálně, v baroku hraje roli horizontála. Důraz na zhmotnění Božího království v tomto světě je jedna z hlavních charakteristik této doby. Dnes snad již každý vzdělaný člověk ví, že baroko nebylo dobou temna. Naopak, byla to doba světla, která chtěla nebe přiblížit člověku. V malířském umění se modeluje světlem v podobě šerosvitu. Autorem staveb, které jsou ve znamení světla, je náš barokní mistr Jan Blažej Santini. Nové světlo ovšem nepřichází jen v architektuře a umění, ale také ve zbožnosti. Vznikají nové pobožnosti a lidové poutě. Při nich se lidé seznamují a upevňují si víru.

Přeji všem návštěvníkům a účastníkům tohoto duchovně kulturního festivalu v Litomyšli, aby i on přinesl do jejich duší paprsek nového světla.“

Mons. Pavel Konzbul,
tytulárny biskup litomyślski, pomocniczy biskup brněnski


„Když jsem se poprvé dozvěděl o záměru uspořádat v Litomyšli festival propojující kulturu a duchovno, zpočátku jsem netušil, co si pod tím mám představit. Se získanými informacemi ale musím říct, že mě velice těší, jak nová generace přistupuje k historickému odkazu i náboženství. Je pro mě milým překvapením, jakým způsobem se organizátorům podařilo zkombinovat akce a záměr kulturně-duchovního festivalu naplnit.

Chtěl bych organizátorům za jejich nápad i nasazení vyjádřit poděkování. Pro Litomyšl je festival nejen obohacením nabídky akcí, ale zároveň netradičním počinem, který si jistě najde své příznivce. Milí hosté, srdečně vás tedy vítám v Litomyšli i na Litomyšlských dnech barokní tradice.“

Radomil Kašpar,
wiceburmistrz miasta Litomyśl