česky | polski
FCB | Barkoní Litomyšl

Program.


PROGRAM 7. ROČNÍKU FESTIVALU
14.–18. srpna 2022

Festival pořádá Římskokatolická farnost – proboštství Litomyšl

pod záštitou
České biskupské konference,
Ministerstva kultury České republiky,
Romana Línka, náměstka hejtmana Pardubického kraje,
Daniela Brýdla, starosty města Litomyšl

a ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl.

Změna programu vyhrazena.


NEDĚLE 14. SRPNA


19:30 | piaristický kostel Nalezení sv. Kříže

MARIÁNSKÉ NEŠPORY

Liturgické provedení Mariánských nešpor Adama Michny z Ottradovic.

Zpívá a hraje soubor :II:RITORNELLO:II: – Žáci Darebáci Michnovské Letní Dílny v Jindřichově Hradci (připravil a vede Michael Pospíšil)
Celebruje R.D. Piotr Antkiewicz


PONDĚLÍ 15. SRPNA


19:00 | 1ar(t) v Mariánské ulici

MARIÁNSKÉ PŘÍBĚHY V MARIÁNSKÉ

Dějiny spásy v barokním streetartu
Dramaticko-hudební pásmo ve veřejném prostoru věnované Panně Marii

Účinkuje Studentské příležitostné divadlo a hosté (umělecký vedoucí Martin Boukal)


ÚTERÝ 16. SRPNA


19:00 | zahrada proboštství

JAK SE VČELAŘILO ZA MARIE TEREZIE A JOSEFA II.

Přednáška je spojená s ochutnávkou medu a koná se ve spolupráci s Českým svazem včelařů, z. s., ZO Litomyšl

Přednáší PhDr. Marie Šotolová, Ústav etnologie Univerzity Karlovy


STŘEDA 17. SRPNA


19:00 | velký sál proboštství

SCAGLIOLA, BAREVNÝ BAROKNÍ SEN

Přednáška o technice umělého mramoru spojená s návštěvou chrámu Nalezení sv. Kříže
Koná se ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl

Přednáší Jan Tomíček, restaurátor a specialista na umělý mramor


ČTVRTEK 18. SRPNA


19:00 | kostel Povýšení sv. Kříže

ADAM MICHNA Z OTRADOVIC: LOUTNA ČESKÁ

Slavnostní závěrečný koncert legendárního písňového cyklu génia českého baroka Adama Václava Michny z Otradovic

Účinkují Pavla Stratílková, Veronika Kladivová, Jiřina Marešová, Miloslav ŠtudentVstupné na všechny akce je dobrovolné.


DOPROVODNÉ AKCE


14. 8. - 18. 8.

DĚTSKÁ SOUTĚŽ

Celofestivalová soutěž pro nejmenší, tentokrát o litomyšlských barokních památkách
Více informací bude zveřejněno několik dní před začátkem festivalu na facebookové stránce festivalu

MAPA

MÍSTA KONÁNÍ

Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže

Barokní perla Litomyšle a ústřední budova piaristického areálu, chrám Nalezení sv. Kříže, byla vystavěna mezi lety 1714–1722 podle návrhů Giovanniho Battisty Alliprandiho a Františka Maxmiliána Kaňky. Monumentální stavba, jejíž interiér i exteriér zdobí sochařská díla z dílny Matyáše Bernarda Brauna a Jiřího Františka Pacáka, je jednou z neodmyslitelných dominant města.

Proboštský kostel Povýšení sv. Kříže

Nejstarší dochovaný sakrální prostor ve městě. Založen byl v r. 1356 jako klášterní kostel u augustiniánského konventu a dodnes si uchoval ráz gotického chrámu. Nejcennější součástí kostela je gotická kaple sv. Josefa s původní freskovou výzdobou a sakristie s centrálním polygonálním sloupem.

Proboštství

Velkoryse pojatá budova dnešního proboštství vznikla mezi lety 1759-1763 na místě staršího děkanství. Dvoupodlažní dům skrývá krásné prostory včetně dnešní kaple sv. Markéty – pozůstatku augustiniánského konventu a tedy nejcennější součásti proboštství.

Mariánská ulice

Minimalistický veřejný park o výměře 10 × 10 m (tedy 1 ar) je dílem architekta Josefa Pleskota z r. 2012. Záměrem investora (galeristy Zdeňka Sklenáře) bylo poskytnout veřejnosti příjemné místo k odpočinku, konteplaci i umění. Na druhém konci Mariánské ulice se nachází litomyšlské máchadlo s pramenem Panny Marie.