česky | polski
FCB | Barkoní Litomyšl

Programový plán 2021.

Datum konání: 15. – 22. srpen 2021

Šestý ročník duchovně-kulturního festivalu Litomyšlské dny barokní tradice se vrátí k původnímu osmidennímu formátu, tedy symbolickému oktávu, který přinese bohatý a poutavý programu. Zcela mimořádnou akcí bude výstava nejstarší části portrétní galerie litomyšlských děkanů, která široké veřejnosti vůbec poprvé představí unikátní sbírku barokních portrétů litomyšlského proboštství. Výstava bude otevřena během celé turistické sezóny a bude se konat v rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle. Součástí hlavního festivalového programu bude komentovaná prohlídka výstavy s jejími autory. Hudební část festivalu se pak ponese v duchu raného baroka.

Svou účast na zahájení festivalu přislíbil Mons. Pavel Konzbul, titulární biskup litomyšlský, který bude 15. srpna, na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, vysluhovat dobovou mariánskou pobožnost u mariánského sloupu na litomyšlském náměstí a poté bude hlavním celebrantem slavnostní zahajovací mše svaté, kterou samozřejmě doprovodí barokní hudba.

Dále jsou připravovány další dvě hudební produkce, mezi nimi komorní koncert v barokním kostele sv. Anny na hřbitově. Barokní hudba doprovodí také slavnostní závěrečnou mši sv. v mimořádné formě římského ritu, která nám připomene způsob, jakým byla katolická bohoslužba slavena v době baroka.

Zajímavou akcí bude přednáška o barokních zvonařích, která se uskuteční v kostele sv. Mikuláše v Čisté. Její součástí bude i prohlídka věže s několika barokními zvony a replikou jedoho z největších barokních zvonů u nás. Kromě toho je připravována i odborná přednáška v Novém kostele Církve bratrské v ekumenické spolupráci.

Stejně jako v minulých dvou letech, je i pro šestý ročník připravována soutěž pro ty nejmenší fanoušky baroka.

Organizátorský tým festivalu


Programový záměr je orientační a může se měnit. Definitivní program bude zveřejněn 1. června 2021.