česky | polski
FCB | Barkoní Litomyšl

Program.


PROGRAM 5. ROČNÍKU FESTIVALU
12.–16. srpna 2020

Festival pořádá Římskokatolická farnost – proboštství Litomyšl

pod záštitou
České biskupské konference,
Ministerstva kultury České republiky,
Martina Netolického, hejtmana Pardubického kraje,
Daniela Brýdla, starosty města Litomyšl,
Radomila Kašpara, místostarosty města Litomyšl,

a ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl.

Změna programu vyhrazena.


STŘEDA 12. SRPNA


19:00 | proboštský kostel Povýšení sv. Kříže

JIŘÍ MELCELIUS: MISSA CANONICA

Slavnostní zahajovací koncert. Novodobá premiéra.

Účinkuje: soubor La Bilancetta (um. vedoucí: Ladislav Horký).
Pořad je živě přenášen TV Noe.
Vstupné dobrovolné.


ČTVRTEK 13. SRPNA


19:00 | rajský dvůr piaristické koleje

HRA O SV. JANU NEPOMUCKÉM

Účinkuje: Příležitostné studentské divadlo (um. vedoucí: Anna Kopová).
Do tématu uvede: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Vstupné dobrovolné.
V případě nepříznivého počasí se koná v proboštském kostele Povýšení sv. Kříže.


PÁTEK 14. SRPNA


19:00 | velký sál proboštství

TOMÁŠ PEŠINA Z ČECHORODU

Přednáška věnovaná českému baroknímu vlastenci, spisovateli a nejvýznamnějšímu litomyšlskému děkanovi.

Přednáší: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Vstupné dobrovolné.


SOBOTA 15. SRPNA


19:00 | proboštský kostel Povýšení sv. Kříže

MARIÁNSKÝ VEČER

Hudebně-literární program věnovaný Panně Marii.

Účinkují: Michaela Prokopcová (soprán), Jan Thuri (hoboj), Michal Hanuš (varhany), Karel Dvořák (mluvené slovo).
Vstupné dobrovolné.


NEDĚLE 16. SRPNA


10:30 | piaristický kostel Nalezení sv. Kříže

JUAN GUTIÉRREZ DE PADILLA: MISSA EGO FLOS CAMPI

Slavnostní závěrečná mše svatá s hudebním doprovodem za Giovanniho Battistu Alliprandiho u příležitosti 300. výročí jeho úmrtí v Litomyšli.

Účinkuje: Castello in Aria (um. vedoucí: Vít Bébar).
Celebruje: A.R.D. Jiří Heblt, arciděkan chrudimský.


15:00 | piaristický kostel Nalezení sv. Kříže

MÍSTO, KDE SE TRADICE SETKÁVÁ S MODERNOU

Rozhovor o rekonstrukci výjimečného barokního prostoru výjimečného barokního architekta. Věnováno památce G. B. Alliprandiho.

Host: Ing. arch. Marek Jan Štěpán.
Koná se ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl.


CELOFESTIVALOVÉ AKCE


12. - 16. 8.

DĚTSKÁ SOUTĚŽ

Celotýdenní dětská soutěž o ceny na téma Tomáše Pešiny z Čechorodu a Giovanniho Battisty Alliprandiho.
Více informací bude zveřejněno několik dní před začátkem festivalu na facebookové stránce festivalu.

MAPA

MÍSTA KONÁNÍ

Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže

Barokní perla Litomyšle a ústřední budova piaristického areálu, chrám Nalezení sv. Kříže, byla vystavěna mezi lety 1714–1722 podle návrhů Giovanniho Battisty Alliprandiho a Františka Maxmiliána Kaňky. Monumentální stavba, jejíž interiér i exteriér zdobí sochařská díla z dílny Matyáše Bernarda Brauna a Jiřího Františka Pacáka, je jednou z neodmyslitelných dominant města.

Proboštský kostel Povýšení sv. Kříže

Nejstarší dochovaný sakrální prostor ve městě. Založen byl v r. 1356 jako klášterní kostel u augustiniánského konventu a dodnes si uchoval ráz gotického chrámu. Nejcennější součástí kostela je gotická kaple sv. Josefa s původní freskovou výzdobou a sakristie s centrálním polygonálním sloupem.

Budova proboštství

Velkoryse pojatá budova dnešního proboštství vznikla mezi lety 1759-1763 na místě staršího děkanství. Dvoupodlažní dům skrývá krásné prostory včetně dnešní kaple sv. Markéty – pozůstatku augustiniánského konventu a tedy nejcennější součásti proboštství.

Piaristická kolej

Litomyšlská kolej Řádu zbožných škol – piaristů byla budována od r. 1641 a stavba trvala více než 40 let. Z barokní doby se dochovala především unikátní očistcová kaple a bohatá štuková a fresková výzdoba refektáře. Piaristé objekt nuceně opustili v r. 1950 a v 90. letech jim byl ve zbědovaném stavu navrácen zpět. V současné době je kolej kompletně zrekonstruovaná a slouží litomyšlské Fakultě restaurování Univerzity Pardubice.