FCB | Barkoní Litomyšl

Programový plán 2019.

V pořadí již čtvrtý ročník duchovně kulturního festivalu Litomyšlské dny barokní tradice se uskuteční v termínu 11. – 18. srpna 2019. Festival tedy opět nabyde podoby symbolického oktávu – osmi dní, které budou naplněny nejrůznějšími duchovními i kulturními akcemi.

Festival zahájí v neděli 11. srpna slavnostní pontifikální mše svatá s barokním hudebním doprovodem. Účast přislíbil J. Ex. Mons. Pavel Konzbul, titulární biskup litomyšlský, který bude mši celebrovat.

Naprosto mimořádnou akcí, mající široký nadregionální přesah, bude koncert „Hudba varhaníků děkanského chrámu Povýšení sv. Kříže v Litomyšli“, na kterém budou provedeny v novodobé premiéře skladby našich znovuobjevených litomyšlských varhaníků-skladatelů osmnáctého století. Koncertu bude předcházet teoretické uvedení do problematiky muzikologem PhDr. Jiřím Mikulášem, Ph.D., který se studiem fondu hudebnin litomyšlského proboštství dlouhodobě zabývá. Mimoto bude v Regionálním muzeu v Litomyšli (a ve spolupráci s touto institucí) přes celé léto otevřena výstava vztahující se k hudbě na litomyšlském kůru v 18. a 19. století. Obě akce se budou konat ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky.

Kromě koncertů a jiných hudebních produkcí návštěvníky čekají také přednášky. Ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl je připravována přednáška o barokním umění, ale těšit se můžeme také na přednášku o situaci nekatolíků v době baroka ve východních Čechách, která se uskuteční ve spolupráci s Novým kostelem Církve bratrské.

Z duchovních akcí bude významná slavnost Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna. V tento den nás čeká slavnostní mše svatá následovaná procesím městem k mariánskému sloupu, kde proběhne barokní dobová pobožnost. Pátečním programem bychom rádi představili očistcový kult v době baroka, a to v unikátní kapli Očistec v piaristické koleji. Součástí by bylo rovněž povídání o tomto jedinečném prostoru. Cílem sobotní festivalové pouti bude kaple Panny Marie v nedalekém Strakově, kam půjdou poutníci v procesí. Na místě proběhne poutní mše svatá.

Vyvrcholením čtvrtého ročníku bude slavnostní závěrečná barokní mše svatá, kterou doprovodí hudba velikána českého baroka Adama Václava Michny z Otradovic. Tuto mši bude sloužit R.D. Stanislav Přibyl v mimořádné formě římského ritu, tedy víceméně v té podobě, jak mše vypadala v době baroka.

Organizátorský tým festivalu


Programový záměr je orientační a může se měnit. Definitivní program zveřejníme v červnu 2019.