česky | polski
FCB | Barkoní Litomyšl

PROGRAM FESTIVALU
15.–19. srpna 2018

Festival pořádá Římskokatolická farnost – proboštství Litomyšl

s pastýřským požehnáním Mons. Jana Vokála, biskupa královéhradeckého,
Mons. Pavla Konzbula, titulárního biskupa litomyšlského,
pod záštitou Martina Netolického, hejtmana Pardubického kraje
a Radomila Kašpara, starosty města Litomyšl
a ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl.

Změna programu vyhrazena pořadatelem.


STŘEDA 15. SRPNA


17:45 | proboštský kostel Povýšení sv. Kříže

SLAVNOST NANEBEVZTEÍ PANNY MARIE

Tarquinio Merula: Missa sopra la ruggiera (premiéra)

Účinkují: soubor Ritornello a hosté (um. vedoucí Michael Pospíšil).
Celebruje: R.D. Zdeněk Mach.


19:00 | mariánský sloup na Smetanově náměstí

MARIÁNSKÁ POBOŽNOST POD ŠIRÝM NEBEM

Pár slov o mariánském sloupu, mariánské modlitby a litanie
K mariánskému sloupu se shromáždění přesune v procesí ze mše v proboštském chrámu.

Účinkují: soubor Ritornello a hosté (um. vedoucí Michael Pospíšil).
Vysluhuje: R.D. Zdeněk Mach.


ČTVRTEK 16. SRPNA


19:00 | kaple v zámeckém pivovaru

UMĚNÍ A JEHO TVŮRCI V LITOMYŠLI KOLEM ROKU 1720

Přednáška o regionálním barokním umění
Koná se ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl

Přednáší: doc. Martin Pavlíček, Ph.D.
Vstupné dobrovolné.


PÁTEK 17. SRPNA


17:00 | proboštský kostel Povýšení sv. Kříže

POBOŽNOST ZA MĚSTO U RELIKVIÍ SV. VIKTORÍNA

Prosebná pobožnost u relikviáře sv. Viktorína z Amiterna, patrona Litomyšle, a požehnání městu před portálem kostela

Vysluhuje: R.D. Zdeněk Mach.


17:45 | proboštský kostel Povýšení sv. Kříže

MŠE SVATÁ

Bohoslužba ke cti sv. Viktorína z Amiterna, patrona Litomyšle, za město Litomyšl a jeho obyvatele

Celebruje: R.D. Zdeněk Mach.


SOBOTA 18. SRPNA


9:00–16:00 | Hora Matky Boží v Králíkách

POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH

9:00 – odjezd autobusu od proboštství
10:30 – prohlídka farního kostela sv. Michaela Archanděla
11:30 – procesí na Horu Matky Boží
12:30 – prohlídka poutního areálu
13:30 – poutní mše svatá
14:45 – odjezd autobusu do Litomyšle

Autobusová doprava pro účastníky poutě za dobrovolný příspěvek do naplnění kapacity autobusu.
Vstupné na prohlídku poutního areálu dle platného ceníku.
Celebruje: R.D. Zdeněk Mach.


19:00 | proboštský kostel Povýšení sv. Kříže

KONCERT „VEČER S MONTEVERDIM“

Účinkují: vokální soubor EnRe (um. vedoucí Lukáš Grygerek) a hosté.
Vstupné dobrovolné


NEDĚLE 19. SRPNA


10:30 | piaristický kostel Nalezení sv. Kříže

SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÁ PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ

Anonym (Guillaume Bouzignac?): Messe à sept voix

Účinkují: soubor La Bilancetta (um. vedoucí Ladislav Horký).
Celebruje: Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.

MÍSTA KONÁNÍ

Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže

Barokní perla Litomyšle a ústřední budova piaristického areálu, chrám Nalezení sv. Kříže, byla vystavěna mezi lety 1714–1722 podle návrhů Giovanniho Battisty Alliprandiho a Františka Maxmiliána Kaňky. Monumentální stavba, jejíž interiér i exteriér zdobí sochařská díla z dílny Matyáše Bernarda Brauna a Jiřího Františka Pacáka, je jednou z neodmyslitelných dominant města.

Kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže

Nejstarší dochovaný sakrální prostor ve městě. Založen byl v r. 1356 jako klášterní kostel u augustiniánského konventu a dodnes si uchoval ráz gotického chrámu. Nejcennější součástí kostela je gotická kaple sv. Josefa s původní freskovou výzdobou a sakristie s centrálním polygonálním sloupem.

Mariánský sloup

Dřevěnou sochu Panny Marie z 80. let 17. století nahradil kolem roku 1716 mariánský sloup, který měl být poděkováním neposkvrněné Panně za ochranu města před morovou epidemií, která se na počátku 18. století přehnala přes české země a Litomyšli se vyhnula. Morový sloup je patrně dílem architekta Alliprandiho, podle jehož návrhu jej vytvořil kameník Antonín Appeler.

Hora Matky Boží v Králíkách

Kostel Nanebevzetí Panny Marie s klášterním areálem je nejvýznamnější poutní místo královéhradecké diecéze. Areál byl vybudován v letech 1696–1710 králickým rodákem a hradeckým biskupem Tobiášem Janem Beckerem a zahrnuje poutní kostel s klášterem redemptoristů (původně servitů) a rozsáhlým ambitem s kaplí svatých schodů. Ke klášteru vede přímá cesta v podobě lipové aleje lemované kaplemi křížové cesty a jinými drobnými sakrálními památkami.

Zámecký pivovar

Pivovar byl vystavěn paralelně s litomyšlským zámkem ve 2. polovině 16. století a v 18. století byl barokně upraven významným českým architektem Františkem Maxmiliánem Kaňkou. Mezi lety 2001–2006 a 2011–2014 prošel pivovar rekonstrukcí podle návrhu architekta Josefa Pleskota, který prostory přizpůsobil pro současné využití.