česky | polski
FCB | Barkoní Litomyšl

Program.

V této sekci naleznete program Litomyšlských dní barokní tradice 2017 a několik praktických informací o Litomyšli a jejích barokních památkách.

PROGRAM FESTIVALU
13. – 20. srpna 2017

Festival pořádá Římskokatolická farnost – proboštství Litomyšl

s pastýřským požehnáním Mons. Jana Vokála, biskupa královéhradeckého,
Mons. Pavla Konzbula, titulárního biskupa litomyšlského,
pod záštitou Radomila Kašpara, starosty města Litomyšl
a ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl
a Centrem pro restaurování a památkovou péči.

Změna programu vyhrazena pořadatelem.


NEDĚLE 13. SRPNA


10:30 | piaristický kostel Nalezení sv. Kříže

SLAVNOSTNÍ PONTIFIKÁLNÍ ZAHAJOVACÍ MŠE SVATÁ

Martin Mielczewski: Missa super „O gloriosa Domina“

Účinkují: komorní smíšený sbor Krkonošské Collegium Musicum (um. vedoucí Vít Mišoň) a komorní soubor Ritornello (um. vedoucí Michael Pospíšil)
Celebruje: Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký


PONDĚLÍ 14. SRPNA


19:00 | kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže

A. V. MICHNA Z OTRADOVIC: OFFICIUM VESPERTINUM

Účinkují: komorní pěvecký sbor Collegium Musicum Gradecensis a Schola cantus gregoriani (um. vedoucí Jan Lorenc), Lukáš Grygerek (varhanní pozitiv), Milan Duspiva (theorba), Diana Bartáková (violoncello), Petr Jiříček (varhany)
Vstupné dobrovolné


ÚTERÝ 15. SRPNA


17:00 | mariánský sloup na Smetanově náměstí

MARIÁNSKÁ POBOŽNOST POD ŠIRÝM NEBEM

Pár slov o mariánském sloupu, mariánské litanie a modlitby Po pobožnosti se shromáždění v procesí přesune do kostela sv. Anny


17:45 | kostel sv. Anny

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Slavnostní bohoslužba u příležitosti jednoho z nejvýznamnějších mariánských svátků


19:00 | II. zámecké nádvoří / v případě špatného počasí kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže

ARNOLD ENGEL: OBRAZY ZE ŽIVOTA SV. KATEŘINY

Zkrácená verze barokní jezuitské hry „Kateřina, dcera krále Costa, panenská mučednice alexandrijská“ z roku 1656

Účinkuje: divadelní soubor Lauriger
Vstupné dobrovolné


STŘEDA 16. SRPNA


18:30 | I. patro přístavby piaristické koleje (vstup bočními dveřmi)

KNIŽNÍ VAZBA DOBY BAROKA

Interaktivní přednáška o barokních knižních vazbách
Koná se ve spolupráci s Centrem pro restaurování a památkovou péči

Přednáší: MgA. Ivan Kopáčik
Vstupné dobrovolné


ČTVRTEK 17. SRPNA


19:00 | kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže

H. I. F. BIBER: RŮŽENCOVÉ SONÁTY

Výběr z cyklu

Účinkuje: Hana Dvořáčková Feltlová (housle), Jiřina Dvořáková Marešová (varhany)
Vstupné dobrovolné


PÁTEK 18. SRPNA


19:00 | kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže

BAROKNÍ ADORACE NEJSV. SVÁTOSTI

Barokní písně a litanie k Nejsvětější svátosti oltářní


SOBOTA 19. SRPNA


6:00 (14:00) – 17:15 | Luže, poutní areál kostela Panny Marie Pomocné na Chlumku

POUŤ KE KOSTELU PANNY MARIE POMOCNÉ NA CHLUMKU

6:00 – odchod procesí od proboštství (pro pěší poutníky, pouze za dobrého počasí; cca 25 km)
cca 13:30 – příchod procesí na Chlumek
14:00 – odjezd autobusu od proboštství (pro ty, kteří nechtějí jít pěšky)
14:30 – komentovaná prohlídka poutního areálu
15:30 – poutní mše svatá v poutním kostele
16:45 – odjezd autobusu do Litomyšle

Autobusová doprava pro účastníky poutě zdarma do naplnění kapacity autobusu
Areálem provází: MgA. Věrka Sejkorová Kašparová
Celebruje: R. D. Zdeněk Mach


NEDĚLE 20. SRPNA


10:30 | piaristický kostel Nalezení sv. Kříže

SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÁ MŠE SVATÁ
V MIMOŘÁDNÉ FORMĚ ŘÍMSKÉHO RITU

G. Frescobaldi: Messa della Madonna Poprvé po více než půl století v kostele proběhne tzv. předkoncilní liturgie

Účinkuje: Schola cantus gregoriani (um. vedoucí Jan Lorenc), Jiřina Dvořáková Marešová (varhany)
Celebruje: R. D. Stanislav Přibyl
Latinsko-české mešní řády budou k dispozici


15:00 | začátek u mariánského sloupu na náměstí

PROCHÁZKA PO LITOMYŠLSKÝCH BAROKNÍCH SOCHÁCH

Koná se ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl

Provázejí: PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová, Ph.D. a Mgr. Tereza Jiroušková

MAPA

MÍSTA KONÁNÍ

Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže

Barokní perla Litomyšle a ústřední budova piaristického areálu, chrám Nalezení sv. Kříže, byla vystavěna mezi lety 1714–1722 podle návrhů Giovanniho Battisty Alliprandiho a Františka Maxmiliána Kaňky. Monumentální stavba, jejíž interiér i exteriér zdobí sochařská díla z dílny Matyáše Bernarda Brauna a Jiřího Františka Pacáka, je jednou z neodmyslitelných dominant města.

Kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže

Nejstarší dochovaný sakrální prostor ve městě. Založen byl v r. 1356 jako klášterní kostel u augustiniánského konventu a dodnes si uchoval ráz gotického chrámu. Nejcennější součástí kostela je gotická kaple sv. Josefa s původní freskovou výzdobou a sakristie s centrálním polygonálním sloupem.

Kostel sv. Anny na hřbitově

V porovnání s jinými litomyšlskými svatostánky poměrně nenápadný a stroze působíHcí barokní kostelík sv. Anny byl vystavěn na pokyn hraběnky Marie Anny, rozené Berkové z Dubé, a to v zahradách, kde se údajně scházeli kacíři. Stavbou, která probíhala od roku 1670 do roku 1672, byl pověřen Antonio Alfieri. Hřbitov sem byl přenesen až za josefinských reforem.H

Mariánský sloup

Dřevěnou sochu Panny Marie z 80. let 17. století nahradil kolem roku 1716 mariánský sloup, který měl být poděkováním neposkvrněné Panně za ochranu města před morovou epidemií, která se na počátku 18. století přehnala přes české země a Litomyšli se vyhnula. Morový sloup je patrně dílem architekta Alliprandiho, podle jehož návrhu jej vytvořil kameník Antonín Appeler.

II. zámecké nádvoří

Stejně jako je sgrafity pokryta celá vnější fasáda litomyšlského zámku, zbudovaného v letech 1568–1581 Vratislavem II. z Pernštejna, je jimi pokryta i severní stěna II. zámeckého nádvoří. Figurální sgrafita zde ve čtyřech pásech nad sebou zachycují starozákonní výjevy i slavné bitvy.

Kostel Panny Marie Pomocné na Chlumku

Stavba poutního barokního chrámu na vyvýšeném místě na Chlumku v Luži je spjata s Marií Maxmiliánou Evou Terezií baronkou Hýzrlovou z Chodů. Návrh provedl italský stavitel Bernard Minelli a samotné realizace (1690–1696) se ujal G. B. Alliprandi a později P. I. Bayer. Vnitřní výzdoba pochází především z dílny J. F. Pacáka a J. J. Heinsche, Škrétova následovníka. Srdcem chrámu je pak obraz Panny Marie Pasovské, pro který hraběnka tento chrám nechala zbudovat.

Přístavba piaristické koleje

Moderní přístavba barokní piaristické koleje byla provedena v rámci projektu revitalizace zámeckého návrší, a to v letech 2011–2014 podle návrhu ateliéru Burian – Křivinka Brno. V přízemí se nachází městská síň, v patře litomyšlské dislokované pracoviště knihovny Univerzity Pardubice.