česky | polski
FCB | Barkoní Litomyšl

Program.

V této sekci naleznete program Litomyšlských dní barokní tradice 2016 a několik praktických informací o Litomyšli a jejích barokních památkách.

PROGRAM FESTIVALU
14. – 21. srpna 2016

Pořádá Římskokatolická farnost – proboštství Litomyšl

s pastýřským požehnáním Mons. Jana Vokála, biskupa královéhradeckého,
pod záštitou starosty města Litomyšle Radomila Kašpara,
s podporou města Litomyšl, tiskárny HRG a RNDr. Marie Kárské
a ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl a výstavou Tvář.

Změna programu vyhrazena pořadatelem.


NEDĚLE 14. SRPNA

10:15 | kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže
Slavnostní zahajovací mše svatá, během níž zazní „Missa Assumpta est Maria“ od Marca-Antoina Charpentiera.
Účinkuje: soubor Consortio Melcelii pod vedením Kamila Remeše.

16:30 | horní sál proboštství
Vernisáž výstavy barokní liturgie otevře výstavu liturgických barokních rouch, knih i nádobí, následovat bude komentovaná prohlídka výstavy.
Úvodní slovo: P. František Beneš, SDB a MgA. Věrka Sejkorová Kašparová.
Výstavou provází: Vítek Večeře.


PONDĚLÍ 15. SRPNA

17:00 | mariánský sloup na Smetanově náměstí
Mariánská pobožnost pod širým nebem s lidovým zpěvem barokních mariánských písní. Po pobožnosti se shromáždění v procesí přesune na večerní mši svatou do kostela sv. Anny na hřbitově.

19:00 | kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže
Barokní ozvěny. Koncert barokní hudby, během něhož se budete moci zaposlouchat do skladeb H. F. Bibera, B. M. Černohorského, G. F. Händela a dalších.
Účinkují: Jan Jiráček, Veronika Kladivová (zpěv), Hana Feltlová (housle), Diana Bartáková (violoncello), Milada Karez (arciloutna), Lenka Mitášová (loutna), Eliška Slavíková (hoboj), Hana Tmějová (virginal), Jiří Kudrna, Petr Vacek (varhany).
Vstupné dobrovolné.


ÚTERÝ 16. SRPNA

18:30 | kostel sv. Anny
Tak nutno přitahovat srdce… K baroknímu sochařství Litomyšlska. Přednáška historičky umění představí barokní sochařství v našem regionu.
Přednáší: PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová, Ph.D.
Vstupné dobrovolné.


STŘEDA 17. SRPNA

16:30 | horní sál proboštství
Komentovaná prohlídka výstavy barokní liturgie.
Výstavou provází: Vítek Večeře.

17:00 | presbytář kapitulního kostela Povýšení sv. Kříže
Módní přehlídka barokních liturgických rouch nabídne vhled do předkoncilního liturgického odívání a představí perly ze sbírek litomyšlského proboštství.
Komentuje: Pavla Kovářová.
Vstupné dobrovolné.


ČTVRTEK 18. SRPNA

19:00 | kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže
Královské tóny baroka. Varhanní koncert, na kterém zazní skladby světových barokních mistrů.
Účinkují: Jakub Stratílek (varhany), Pavla Stratílková (zpěv).
Vstupné dobrovolné.


PÁTEK 19. SRPNA

16:00 | u proboštství
Odchod procesí do Nedošínského háje. Během procesí se budou zpívat barokní písně a litanie ke sv. Antonínu. Přestávka na šibeničním vrchu.
V případě špatného počasí se nekoná.

17:30 | kaple sv. Antonína Paduánského v Nedošínském háji
Poutní mše svatá se zpěvy písní z českých barokních kancionálů.
V případě špatného počasí se nekoná.


SOBOTA 20. SRPNA

9:30 – 16:00 | Nové Hrady u Litomyšle
Celodenní program v Nových Hradech
9:30 – odjezd autobusu od proboštství
10:30 – prohlídka zámku s vlastním průvodcem
11:30 – 13:00 – individuální prohlídka zámeckého areálu (zahrady, muzeum cyklistiky, labyrint)
13:00 – pobožnost křížové cesty u rokokových zastavení v zámeckém parku
14:30 – komentovaná prohlídka novohradského kostela sv. Jakuba
15:30 – odjezd autobusu z Nových Hradů do Litomyšle
Doprava tam a zpět pro účastníky akce zdarma do naplnění kapacity autobusu,
vstupy do zámeckých expozic dle platného ceníku zámku.
Zámkem provází: Vítek Večeře.
Kostelem sv. Jakuba provází: Jaroslav Cibulka.


NEDĚLE 21. SRPNA

10:15 | piaristický kostel Nalezení sv. Kříže
Slavnostní závěrečná mše svatá v latině. Soubor Consortio Melcelii ji doprovodí skladbou „Missa absque Nomine“ od českého barokního skladatele Jiřího Melcelia.
Účinkuje: soubor Consortio Melcelii pod vedením Ladislava Horkého.
Latinsko-české mešní řády budou k dispozici.

11:30 | piaristický kostel Nalezení sv. Kříže
Madona z Osíka a její nová tvář. Komentovaná prohlídka výstavy Tvář v kryptě piaristického chrámu. Koná se ve spolupráci s výstavou Tvář.
Výstavou provázejí: Ing. Karol Bayer a Mgr. A. Martin Janda.
Prohlídka začne až po skončení mše svaté.

14:00 | u sochy sv. Metoděje na Olivetské hoře
Litomyšl duchovní. Tematická procházka po městě se zaměřením na sakrální stavby se koná ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl.


CELOTÝDENNÍ AKCE

15. – 21. srpna | horní sál proboštství
Výstava barokní liturgie
Otevírací doba je k nalezení na plakátech a na vývěsních plochách proboštství.
Vstupné dobrovolné.

15. – 18. srpna, 17:45 | kostel sv. Anny
Večerní mše svaté se budou od pondělí do čtvrtka konat v kostele sv. Anny. V pátek se večerní mše svatá koná jenom v případě zrušení pouti do Nedošínského háje.

MAPA

MÍSTA KONÁNÍ

KAPITULNÍ KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE

Nejstarší dochovaný sakrální prostor ve městě. Založen byl v r. 1356 jako klášterní kostel u augustiniánského konventu a dodnes si uchoval ráz gotického chrámu. Nejcennější součástí kostela je gotická kaple sv. Josefa s původní freskovou výzdobou a sakristie s centrálním polygonálním sloupem.

PIARISTICKÝ KOSTEL NALEZENÍ SV. KŘÍŽE

Barokní perla Litomyšle a ústřední budova piaristického areálu, chrám Nelezení sv. Kříže, byla vystavěna mezi lety 1714-1722 podle návrhů Giovanniho Battisty Alliprandiho a Františka Maxmiliána Kaňky. Monumentální stavba, jejíž interiér i exteriér zdobí sochařská díla z dílny Matyáše Bernarda Brauna a Jiřího Františka Pacáka, je jednou z neodmyslitelných dominant města.

KOSTEL SV. ANNY NA HŘBITOVĚ

V porovnání s jinými litomyšlskými svatostánky poměrně nenápadný a stroze působící barokní kostelík sv. Anny byl vystavěn na pokyn hraběnky Marie Anny, rozené Berkové z Dubé, a to v zahradách, kde se údajně scházeli kacíři. Stavbou, která probíhala od roku 1670 do roku 1672, byl pověřen Antonio Alfieri. Hřbitov sem byl přenesen až za josefinských reforem.

MARIÁNSKÝ SLOUP

Dřevěnou sochu Panny Marie z 80. let 17. století nahradil kolem roku 1716 mariánský sloup, který měl být poděkováním neposkvrněné Panně za ochranu města před morovou epidemií, která se na počátku 18. století přehnala přes české země a Litomyšli se vyhnula. Morový sloup je patrně dílem architekta Alliprandiho, podle jehož návrhu jej vytvořil kameník Antonín Appeler.

PROBOŠTSTVÍ

Velkoryse pojatá budova dnešního proboštství vznikla mezi lety 1759-1763 na místě staršího. Dvoupodlažní dům skrývá krásné prostory včetně dnešní kaple sv. Markéty – nejspíše pozůstatku augustiniánského kláštera a tedy nejcennější součásti proboštství.

ZÁMEK NOVÉ HRADY

Rokokový zámek, zbudovaný v letech 1773-1777 Janem Antonínem Harbuvalem de Chamaré po vzoru francouzských letních sídel, je jenom dílčí součástí velkého zámeckého areálu, jejž tvoří rozsáhlé zahrady nebo zámecká obora s křížovou cestou. Ta vede od kostela sv. Jakuba ve vesnici až na kopec nad zámkem, kde kdysi stával starý hrad Kostků z Postupic.